PvdA Ton Hesemans

PvdA Gilze en Rijen – Zichtbaar betrokken

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA Gilze en Rijen zit sinds 1974 in de gemeenteraad. Als coalitiegenoot, maar ook in de oppositie. De PvdA is een partij met een eigen geluid, met duidelijke keuzes vooral voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een partij die zich laat zien en goed naar de mensen luistert. En dat zet de PvdA voort. Met duidelijk zichtbaar betrokken en kundige kandidaten. Met op de eerste 4 plaatsen een kandidaat uit Molenschot, Gilze, Rijen en Hulten. Duidelijk voor de kiezer. Bij de eerste tien een fraaie mix van ervaren raadsleden, nieuwe betrokken kandidaten, enthousiaste opvolgers en ervaren ondersteuners. Met op plaats 5 Ton Hesemans uit Rijen.

In de weer voor de ‘ander’
Ton Hesemans (70) geboren en getogen in Rijen, getrouwd met Mia, trotse vader en opa van 2 kinderen en 3 kleinkinderen omschrijft zichzelf als: “al lange tijd gepensioneerd, maar niet rustend”. Ton ten voeten uit met een wel heel erg bescheiden typering, want Ton (overigens geldt dat ook voor Mia) is zowat fulltime in de weer voor ‘de ander’. En hij doet dat ‘wereldwijd’. Ton, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is: “Ik heb me jarenlang ingezet voor Amnesty en ik ben van meet af aan actief voor de Wereldwinkel gewoon omdat mensen elders in de wereld ook recht hebben op een menswaardig bestaan en onze steun keihard nodig hebben”. Diezelfde steun zet hij ook in voor mensen hier ter plaatse. “Ook hier zijn er nog volop mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en daaraan wil ik mijn steentje bijdragen”. Zo is Ton actief bestuurslid bij de Zonnebloem Rijen/Molenschot en als mede-oprichter bij Dagactiviteit VoorMekaar waar mensen zonder indicatie terecht kunnen. Maar ook op diverse andere terreinen kun je Ton als vrijwilliger tegenkomen, zoals bij de TennisClubRijen en ook Energie Gilze Rijen heeft zijn warme belangstelling.

Sociaal Domein
Het is dan ook geen wonder dat Ton na zijn raadslidmaatschap politiek actief is gebleven. En niet vanaf de zijlijn, maar ook hier ‘tussen de mensen’. Zo is hij momenteel naast secretaris van de PvdA afdeling Gilze en Rijen vooral een kundig en betrokken burgerlid van de Commissie Samenleving en ondersteunt met verve de PvdA raadsfractie. Gezien zijn vele vrijwilligerswerk is Ton duidelijk in zijn politieke keuzes: “Ja, ik zet me van nature graag in op het gebied van het Sociaal Domein. Zo wil ik me sterk maken dat de grens voor alle armoederegelingen wordt gesteld op 130 procent van het sociaal minimum. Ook een goede ondersteuning van de mantelzorg en de jeugdzorg verdient alle aandacht, maar ook sport en cultuur en dan met name de vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken kunnen op mij rekenen”.

Estrellita
Zo wil Ton dat er niet verder bezuinigd wordt op cultuur en wil nog wel een hartenkreet kwijt: “Verenigingen met een ‘ambassadeursfunctie’ zoals mandolineorkest ‘Estrellita’ moeten extra ondersteund worden willen we deze behouden!”.

Informatie
Een stem op Ton Hesemans is een stem op de PvdA, een zichtbaar betrokken partij! Ton kun je gewoon bellen 06-17523483 of mailen tonhesemans@planet.nl , ook na 21 maart!
Voor het complete verkiezingsprogramma zie de website: gilzerijen.pvda.nl