Misschien is uw onderneming of groep van ondernemingen wel verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Welke ondernemingen u betrekt in de consolidatie, hangt af van het feit of de betreffende onderneming wordt aangemerkt als groepsmaatschappij. Wanneer de groep van ondernemingen voldoet aan de groottecriteria voor een middelgrote onderneming, dient door het hoofd van de groep een geconsolideerde jaarrekening te worden opgesteld, voor zover sprake is van een Nederlandse vennootschap. Lees meer op: http://bit.ly/2z0UW9A