Afgelopen maandag 17 februari was een turbulente raadsvergadering met veel belangrijke agendapunten. Hierbij een korte samenvatting.

Rapport Rekenkamer commissie
De projecten Den Butter en Anders Inzamelen zijn door de commissie met ondersteuning van een externe partij onderzocht op besluitvorming, sturing, beheersing, verantwoording, bijsturing en resultaat. Het was snel duidelijkheid dat beide projecten het maatschappelijke resultaat hebben opgeleverd wat was beoogd. Voor de VVD Gilze-Rijen een belangrijke conclusie. Wel opmerkelijk dat deze twee projecten zo verschillend zijn uitgevoerd.
“Den Butter” bijna als een model project terwijl “Anders inzamelen” een opeenstapeling was van mismanagement, miscommunicatie en onvoorziene tegenvallers waarvan de kosten aspecten veel te laat bekend werden. “Het is wel een belangrijk moment van zelfreflectie en leren voor wethouder Zwarts om in toekomstige projecten niet dezelfde fouten te maken” aldus raadslid Hans van Nistelrooij.

Nieuwbouwplan voormalige Marechausseekazerne
Begin 2019 had de VVD duidelijke bezwaren over het woningbouwplan van woningbouwcorporatie Leystromen. Geen 13 woningen in een klein gebied zonder enige groene uitstraling. “Blij dat na lang overleg met de werkgroep bewoners Wethouder Noijhof, gemeentebestuur en Leystromen heeft geleid tot een breed gedragen plan” aldus VVD raadslid Hans Rutten. Geen 13 maar 9 sociale huurwoningen in het duurdere segment. VVD blijft het uitvoering proces volgen over de gemaakte afspraken zoals geen dakkapellen op de woningen en voldoende kwaliteitsgroen in de wijk.

Kunstgrasvelden
Voor VVD Gilze- Rijen is de noodzaak om de kunstgrasvelden van zowel de hockeyclub als de voetbalclub te vervangen is duidelijk. Vooral HCGR wordt al geruime tijd geconfronteerd met slechte velden, zo slecht dat de huidige velden Hockeybond dit jaar worden afgekeurd. Dat kan niet en willen we niet. Wij zijn blij voor HCGR dat de hockeyvelden nog dit jaar in de zomerstop kunnen worden vervangen en voor in 2021 de voetbalvelden van VV Rijen in de planning staan.

Kappen van 104 bomen aan de Veenstraat
“Pijnlijk maar wel noodzakelijk” aldus VVD fractievoorzitter Hans Rutten. Belangrijk dat zieke bomen snel worden gerooid om gevaarlijke situaties te voorkomen en noodzakelijk om bomen uit te dunnen in deze laan om de overblijvende bomen meer kansen te bieden tot volwassen groei. VVD wil wel van wethouder van der Veen duidelijkheid over de herplant verplichting binnen onze gemeentegrens.

Ruimte voor Ruimte Laarspad te Gilze.
VVD wil doorpakken met woningbouw in de kernen in Gilze en Rijen. Belangrijk dat het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Laarspad nu is vastgesteld zodat in de komende jaren voldoende luxe woningen in Gilze gebouwd kunnen worden. Als belangrijke voorwaarde stelt de VVD wel dat ontsluiting van de nieuwe wijk in Gilze zuidwest zal komen ter hoogte van Oranjestraat 113 (tankstation Hessels)

Heb je interesse om met ons mee te praten of met ons aan de slag gaan voor onze vier dorpen? vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.